PRAKSE NA FACEBOOK-u
stampabookmarkPovratak

pozivamo Vas da se prijavite za:

Praksa iz oblasti marketinga


Naziv pozicije: Marketing asistent  
Trajanje prakse: 3 meseca
Broj praktikanata: 1
 
OPIS:
 • Učestvovanje u sprovođenju raznih promotivnih aktivnosti i projekata
 • Učestvovanje u pripremanju scenarija i programa za medijske događaje kompanije
 • Pomać pri izradi marketing planova
 • Izrađivanje prezentacija i ponuda
 • Učestvovanje u analizi tržišta
 • Ostali poslovi po nalogu mentora

KOMPETENCIJE I ZNANJA
 • Apsolventi ili postdiplomci Ekonomskog fakulteta, Fakulteta organizacionih nauka i drugih srodnih fakulteta – formalno obrazovanje iz oblasti marketinga
 • Rad u Power pointu, Excel-u, Word-u
 • Svakodnevno koršćenje interneta
 • Poznavanje društvenih mreža i
 • Osnovno poznavanje medijske scene u Srbiji
 • Osnovno iskustvo u BTL aktivnostima
 • Engleski jezik
 • Motivisanost
 • Fleksibilnost
 • Spremnost za rad u timu

OSOBINE I AMBICIJE KANDIDATA
Spreman da uči i unapređuje znanja
Spreman da istražuje i učestvuje u timskom radu
Kreativnost
Visok nivo komunikacijskih i organizacionih sposobnosti
Ažurnost i tačnost
Visok nivo odgovornosti i poštovanje rokova

PLAN STRUČNOG USAVRŠAVANJA:
Faza I:
Upoznavanje sa organizacijom rada:
 • Upoznavanje sa kompanijom
 • Upoznavanje sa planiranjem rasporeda rada i podelom posla
 • Upoznavanje sa dinamikom posla
Upoznavanje sa brendovima:
 • Upoznavanje sa svim magazinima – print i online izdanjima, njihovim sadržajem i dinamikom izlaženja
 • Upoznavanje sa tiražima, cenom, ciljnim grupama, vrednostima brendova, pozicijama na tržištu
 • Upoznavanje sa članovima redakcija i ostalim timovima
Upoznavanje sa osnovnim marketinškim aktivnostima
 • Upoznavanje usvojenih pravila i procedura koje se tiču marketinga
 • Upoznavanje sa osnovama marketing poslovanja u izdavačkoj kompaniji
 • Upoznavanje sa principima interne i eksterne komunikacije

Faza II:
Samostalno preuzimanje jednostavnih zadataka
 • Prilagođavanje prezentacija i ponuda
 • Ažuriranje lista: medija, institucija… za potrebe marketing odeljenja i klijenata
 • Prikupljanje ponuda

Upoznavanje sa marketinškim projektima:
 • Upoznavanje sa proteklim i tekućim projektima
 • Upoznavanje sa budućim projektima
 • Upoznavanje i direktna komunikacija sa medijima

Faza III:
Učešće u osmišljavanju kreativnih rešenja i komunikacionog plana za klijente:
 • Upoznavanje i direktna komunikacija sa klijentima
 • Izrada prezentacija, komunikacionog plana i ponuda
 • Sastanci sa klijentima

Učešće u realizaciji marketing aktivnosti i projekata:
 • Pomoć pri izradi i sprovođenju kampanje / projekata
 • Prikupljanje i obrada podataka sa tržišta
 • Analiza konkurencije po segmentima
 • Izveštavanje

STEČENA ZNANJA NA KRAJU PRAKSE:
 • Upoznavanje sa radom u izdavačkoj kompaniji
 • Upoznavanje sa osnovnim marketinškim aktivnostima i izradom marketing strategije
 • Upoznavanje sa osnovama online marketinga
 • Upoznavanje sa metodama kreativnog razmišljanja i osmišljavanja projekata
 • Unapređenje izrade ponuda i prezentacija
 • Upoznavanje sa medijskom scenom u Srbiji i regionu
 • Upoznavanje sa metodama praćenja i analize konkurencije
 • Upoznavanje rada na promociji licencnih brendova
 • Unapređenje timskog rada i komunikacije

Šta nudimo:
Obuku i svakodnevni rad sa timom stručnjaka iz navedene oblasti, mogućnost sticanja novih znanja i veština i mogućnost napredovanja. Praćenje i individualno usmeravanje, kao i mogućnost prelaska na neko od otvorenih radnih mesta po sistemu rotacije – u okviru istog ili drugog poslovnog sektora.

Potrebna dokumenta – CV

Rok za prijavu: 18.10.2017.
Gradovi: Beograd
Kategorije: Marketing, PR
Rok za konkurisanje: 18.10.2017.god. u 23:59
Vaše ime
Poslati na E-mail