PRAKSE NA FACEBOOK-u
stampabookmarkPovratak

Work-based learning (Učenje zasnovano na radu) je obrazovna strategija koja mladima pruža realna radna iskustva u kojima mogu primeniti akademske i tehničke veštine i povedati svoju mogudnost zapošljavanja. To je niz edukativnih kurseva koji integrišu kurikulum visokih škola strukovnih studija sa radnim mestom kako bi stvorili drugačiju paradigmu učenja. Mladima se kroz realizaciju ovog projekta nudi inovativni koncept treninga koji polazi od kompetencija koje su potrebne kompanijama kako bi mladi koji se još nisu zaposlili stekli praktična znanja i veštine. Učestvujudi u ovom novom konceptu zasnovanom na strategiji Učenja kroz rad, mladi stiču i neophodno iskustvo kroz rešavanje problema sa kojima se kompanije svakodnevno suočavaju, a takođe i stiču dragocene kontakte sa kompanijama koje su uključene u treninge.

Poslovni trening centar u okviru projekta ”Treninzi bazirani na strategiji Work-based learning potrebni za zapošljavanje mladih”, Vas poziva da se prijavite na konkurs!


Predloženi program treninga nudi kandidatima sledede:
  • Sticanje znanja, veština i kompetencija – unapređenje hard i soft veština koje su potrebne kompanijama i njihova primena na problemima iz prakse kako bi bolje razumeli potrebe klijenata i donosili odluke na osnovu relevantnih podataka.
  • Sticanje iskustva – timsko rešavanje poslovnih izazova pod nadzorom
  • stručnjaka iz privrede.
  • Povezivanje sa privredom – uspostavljanje kontakata sa kompanijama
  • i učenje kako se razvija poslovna mreža.
  • Mentorstvo – svakodnevno dobijanje povratnih informacija i smernica od strane mentora i predavača.
Šta Vam je potrebno za program?
  • radna biografija studenta
  • motivaciono pismo
  • uverenje o dosadašnjem uspehu na studijama (po sopstvenom izboru)
Troškovi programa za studente?
  • Program treninga studenata je besplatan (finansirano od strane Ministarstva omladine i sporta u okviru projekta “Treninzi bazirani na strategiji Work-based learning potrebni za zapošljavanje mladih”).

konkurs je otvoren od 01.oktobra do 31. oktobra 2018. godine
Gradovi: Beograd
Kategorije: Ostalo
Rok za konkurisanje: 31.10.2018.god. u 23:59
Dokumenta:
Vaše ime
Poslati na E-mail