PRAKSE NA FACEBOOK-u
stampabookmarkPovratak

Raspisuje konkurs za

Praktikant – asistent na projektima - CEDEF Centralno-evropski forum za razvoj


Broj mesta: 1
Lokacija: Beograd

Opis
  • Koordinacija i asistencija prilikom sprovođenja svih aktivnosti u CEDEF-u

CEDEF kao nezavisna ekspertska organizacija, vodeća u regionu, koja se zalaže za aktivnu primenu EE i OIE u Srbiji i regionu, u skladu sa direktivama EU, i pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Republike Srbije i u saradnji sa relevantnim donosiocima odluka, CEDEF radi na: - Primeni konkretnih mera za povećanje energetske efikasnosti i upotrebu obnovljivih izvora energije - Povezivanju i predstavljanju stejkholdera i aktera koji se bave projektima iz oblasti EE i OIE - Zagovaranju usvajanja neophodne zakonske regulative - Pružanju stručnih obuka, u tehničkim, pravnim i finansijskim aspektima projekata iz oblasti EE i OIE - Kreiranje i objavljivanje istraživanja, belih knjiga i publikacija - Sveobuhvatnoj zastupljenosti u masovnim medijima - Organizovanju sastanaka eksperata i regulatora. 
 
MISIJA CEDEF-a Artikulisan uticaj na kreatore ekonomske politike u oblasti održivog regionalnog razvoja i saradnje u kontekstu povezivanja regiona EU i izvan EU. 
 
CEDEF je primio Specijalnu nagradu Agencije za energetsku efikasnost Republike Srbije na Svetski dan Energetske Efikasnosti, 5. marta 2012. 
 
CEDEF je osnivač MEMS-a, Mreže Energetskih Menadžera Srbije, vodeće mreže svih eksperata iz oblasti EE i OIE. 
 
CEDEF je krajem 2017. godine od Nemačke privredne komore u Srbiji dobio nagradu za najbolju viziju u Srbiji. 
 
CEDEF ima veoma razvijen program praksi već nekoliko godina i naši praktikanti su aktivno uključeni u rad na svim našim projektima.  Praksa u ekspertskoj organizaciji CEDEF omogućava studentima da    akademsko poznavanje event i projektnog menadžmenta, odnosa sa  javnošću, marketinga i drugih menadžment disciplina primene u          realnim situacijama obavljajući praktičnu obuku.  
 
Uslovi
  • Studenti završne godine Fakulteta organizacionih nauka, Fakulteta političkih nauka, Ekonomskog fakulteta, Fakulteta bezbednosti, Mašinskog fakulteta, Filološkog fakulteta, Elektrotehničkog fakulteta, Tehnološko - metarulškog fakulteta 
  • aktivno znanje engleskog jezika
  • poznavanje rada na računaru
  • dinamičnost, proaktivnost, inicijativa, timski rad i želja za usavršavanjem i napredovanjem 
 
Način prijave
1. Posati CV sa fotografijom i motivaciono pismo na adresu: isj@cedeforum.org

2.Popunite formular za evidenciju prijave na linku: http://goo.gl/forms/dwFQt48cpV

Rok za prijavu: 15/10/2018
Trajanje: 4 meseca, 4 sata svakog radnog dana
Mentorska podrška: Da
Gradovi: Beograd
Kategorije: Ostalo
Rok za konkurisanje: 15.10.2018.god. u 23:59
Vaše ime
Poslati na E-mail