PRAKSE NA FACEBOOK-u
stampabookmarkPovratak

Raspisuje konkurs za

Regulatory Affairs Intern - Američka privredna komora


Lokacija: Beograd, Smiljanićeva 24Broj mesta: 1Opis: 
 • Pomoć u pripremi i slanju pozivnica za događaje i sastanke, kreiranje lista pozvanih učesnika, priprema potrebnih materijala, telefonski follow up, vođenje evidencije prijavljenih, fotografisanje
 • Registracija učesnika, snimanje događaja, postavljanje sadržaja na društvene mreže, vođenje zapisnika sa sastanaka radnih grupa (srpski i engleski)
 • Pisanje kratkih vesti sa događaja (srpski i engleski), postavljanje finalnih verzija vesti na sajt, kreiranje foto, medijskog i video izveštaja, postavljanje foto i video galerija na sajt
 • Istraživanje i prikupljanje podataka o postojećim propisima i praksama vezanim za regulatorne teme koje su u fokusu AmCham radnih grupa za unapređenje poslovnog okruženja
 • Praćenje i izveštavanje o statusu regulatornih tema, kroz različite online i medijske kanale
 • Predlaganje vesti sa događaja i sastanaka koje treba da uđu u mesečni Newsletter
 • Prilagođavanje vesti sa sajta za potrebe Newsletter-a
 • Distribucija finalne verzije Newsletter-a
 • Obezbeđena je mesečna nadoknada troškova toplog oborka i prevoza u visini do EUR 100 u dinarskoj portivrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate za poludnevno angažovanje (4 sata dnevno)Uslovi:
 • Do 25 godina starosti
 • Završna godina osnovnih studija ili student master studijskog programa Pravnog fakulteta
 • Razvijena kultura pisane i usmene komunikacije na srpskom jeziku - sposobnost sažetog i učtivog komuniciranja sa raznovrsnom publikom
 • Visok nivo opšte kulture i informisanosti
 • Engleski jezik – srednji nivo (B1) ili više
 • Interesovanje i/ili osnovno znanje o regulatornim temama
 • Proaktivnost i znatiželja u izvršenju zadataka uz stručnu pomoć
 • Poznavanje rada na računaru - MS Office paketOpciono:
 • Učešće u vannastavnim aktivnostima
 • Iskustvo u radu studentskih organizacija: npr. prikupljanje sredstava, organizacija   i izvođenje događaja
 • Volonterski radNačin prijave:

1. Prijave dostaviti putem mejla na:


Kontakt osoba Ana Vulović, Regulatory Affairs & Communication  Coordinator, sa naznakom (mail subject):
 • Ime i Prezime - Prijava na konkurs za Regulatory Affairs Intern @ Amcham Srbija
 • Dokumentacija: CV na srpskom i/ili engleskom (ne duži od 2 strane) 

2. Posle slanja biografije popuniti prijavni formular na linku: Rok za prijavu: 13/02/2019

Trajanje: od 1 do 6 meseci (prvi mesec probno)

Planiran početak: 01/03/2019

Mentorska podrška: Da

Plata: Mesečna nadoknada troškova toplog oborka i prevoza
Gradovi: Beograd
Kategorije: Mediji, kultura, muzika, Marketing, PR, Izdavačka delatnost, štampanje i reprodukcija snimljenih medija
Rok za konkurisanje: 13.02.2019.
Vaše ime
Poslati na E-mail