PRAKSE NA FACEBOOK-u
stampabookmarkPovratak

Raspisuje konkurs za

Inženjer u tehničkoj pripremi - Modulor d.o.o. Beograd


Lokacija: Beograd, Zemun, Ulica Nikolaja Saltikova 61Broj mesta: 1Opis:
 • Prati portal za javne nabavke i druge portale na dnevnom nivou;
 • Prati portale u BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Makedoniji, Sloveniji;
 • Šalje predloge za preuzimanje nabavki i obrađuje tendersku dokumentaciju od početka do predaje;
 • Šalje upite za usluge i dobra;
 • Prikuplja opštu dokumentaciju, garancije i polise osiguranja;
 • Pregovara sa kompanijama oko zajedničkog učestvovanja na tenderima radi ispunjenja tenderskih uslova;
 • Potpisuje ugovore o zakupu opreme radi ispunjenja tenderskih uslova;
 • Predlaže firme za konzorcijum na tenderima;
 • Pregovara sa ponuđačima i dobavljačima oko cene i uslova ponude;
 • Obilazi lokacije pre davanja ponude i vrši pregled tenderske dokumentacije;
 • Osigurava da su ponuđeni materijali u skladu sa zahtevima iz tendera;
 • Obezbeđuje atesnu dokumentaciju za potrebe tendera;
 • Popunjava predmer i predračun;
 • Učestvuje na otvaranju ponuda;
 • Vodi evidenciju o završenim tenderima i projektima;
 • Predlaže izbor kooperanata;
 • Pregleda prispelu pogodbenu i tehničku dokumentaciju, i daje predloge i primedbe u pismenoj formi;
 • Izrađuje planove radova, radne snage, materijala i sl. i kalkulacije cena;
 • Vrši analizu sopstvenih troškova preduzeća, uzimajući u obzir NLD, materijalne, transportne usluge i faktor preduzeća i sračunava dobit – pre početka građenja sa kalkulacijom rizika, inflacije, kredita, nepredviđenih troškova i dr;
 • Vodi kartoteku (bazu podataka) za materijale, tekuće cene preduzeća za jednične cene po pozicijama za sve vrste radova, iste ažurira mesečno, i one se uzimaju za ugovoranje i konsultaciju sa knjigovodstvom preduzeća.
 


Uslovi:
 • Univerzitetsko obrazovanje (iz oblasti građevinarstva, arhitekture, elektrotehnike, mašinstva);
 • Poželjno radno iskustvo u proceni vrednosti građevinskih radova;
 • Poznavanje tehnologije izvođenja radova;
 • Poznavanje Zakona o javnim nabavkama i praksi Republičke komisije za zaštitu prava ponuđača;
 • Napredno poznavanje engleskog jezika;
 • Odlično poznavanje Office paketa i Microsoft Dynamic NAV softwera;
 • Vozačka dozvola B kategorije.Način prijave:

Za prijavu za ovaj posao potrebno je: 

1. poslati biografiju na email adresu: tknezevic@modulor.eco

2. popuniti upitnik na linku: http://goo.gl/forms/dwFQt48cpVRok za prijavu: 27/07/2019

Trajanje: 12 meseci

Planiran početak: 01/08/2019
Gradovi: Beograd
Kategorije: Arhitektura, geodezija, Građevinarstvo, Mašinstvo, elektrotehnika, telekomunikacije
Rok za konkurisanje: 27.07.2019.god. u 23:59
Vaše ime
Poslati na E-mail