PRAKSE NA FACEBOOK-u
stampabookmarkPovratak

Raspisuje konkurs za

Samostalni stručnotehnički saradnik (koordinator projekata iz oblasti inovacija, transfera tehnologije i saradnje sa privredom) - Univerzitet u Beogradu, Centar za transfer tehnologije


Broj mesta 1
Lokacija BeogradOpis
 • analizira zahteve, prepoznaje i definiše projektne zadatke i projektuje ili priprema rešenja;
 • komunicira sa strankama i zaposlenima i rešava pitanja iz svoje nadležnosti ili usmerava na nadležnost;
 • zamenjuje direktora Centra za vreme njegove odsutnosti;
 • priprema nacrte i predloge godišnjih planova rada Centra;
 • organizuje, koordinira i sprovodi aktivnosti u okviru projekata Centra;
 • održava saradnju Centra sa članicama i istraživačkim jedinicama Univerziteta;
 • održava saradnju Centra sa Zavodom za intelektualnu svojinu Republike Srbije, Svetskom organizacijom za intelektualnu svojinu i Evropskom patentnom organizacijom u okviru realizacije Ugovora sa ZIS;
 • organizuje, koordinira i sprovodi aktivnosti usmerene na uspostavljanje veze između Univerziteta i pronalazača;
 • organizuje, koordinira i sprovodi aktivnosti usmerene na jačanje saradnje Centra sa članicama i istraživačkim jedinicama Univerziteta;
 • organizuje i sprovodi aktivnosti usmerene na obezbeđivanje efikasnog transfera tehnologije sa Univerziteta u Beogradu ka poslovnom sektoru;
 • organizuje, koordinira i sprovodi aktivnosti usmerene na prikupljanje donacija;
 • obavlja poslove informisanja i savetovanja u vezi sa poslovima promocije i komercijalizacije naučnoistraživačkog rada i IS;
 • učestvuje u pripremi internih akata i procedura Univerziteta i članica Univerziteta iz oblasti delokruga rada;
 • priprema sporazume o saradnji i bilateralne ugovore sa drugim centrima, poslovnim inkubatorima, naučno tehnološkim parkovima, istraživačkim i visokoškolskim ustanovama, privrednim društvima, komorama, udruženjima, međunarodnim institucijama i asocijacijama iz oblasti zaštite prava intelektualne svojine, transfera znanja i tehnologije i saradnje sa privredom.

 


Uslovi
Obavezni uslovi:
 • visoko obrazovanje na studijama drugog stepena,
 • dobro poznavanje paketa Microsoft Office,
 • radno iskustvo od najmanje godinu dana,
 • odlično znanje engleskog jezika,
 • poznavanje još jednog svetskog jezika.
Prednost imaju kandidati koji poseduju:
 • iskustvo u upravljanju projektima (administraciji, implementaciji, kontroli i izveštavanju)
 • Predznanje iz oblasti transfera tehnologije/intelektualne svojine/preduzetništva/marketinga.*Po završenom probnom radu u trajanju od 2-3 meseca, mogućnost zaključenja ugovora na određeno vreme, u trajanju do 2 godine.

Način prijave
Motivaciono pismo i CV na srpskom jeziku poslati na prijava@razvojkarijere.bg.ac.rs i popuniti FORMULAR za evidenciju prijave. U subject-u mejla navesti Centar za transfer tehnologije - prijava za posao.

Rok za prijavu 18/02/2020
Gradovi: Beograd
Kategorije: Administracija, računovodstvo, revizija
Rok za konkurisanje: 18.02.2020.god. u 23:59
Vaše ime
Poslati na E-mail