PRAKSE NA FACEBOOK-u

Nezaposlene trudnice bez dovoljno podrške

Nezaposlene porodilje koje prvi put postaju majke mogu sa sigurnošću da računaju na oko 36.000 dinara finansijske pomoći. Upravo toliko iznosi roditeljski dodatak za prvo dete, kojim država nagradi svaku majku, bez obzira na to da li je ona i vlasnik radne knjižice.

Mnoge žene kao razlog za odlaganje rađanja „za neka bolja vremena” navode upravo materijalne egzistencijalne probleme, a posebno nezaposlenost. Uprkos sveprisutnoj brizi zbog pada nataliteta, da li će nezaposlena trudnica ili porodilja biti i materijalno podržana od društva – u značajnoj meri zavisi od toga da li su vlasti u njenom gradu ili opštini izdvojile novac za tu namenu.

U tom pogledu, reklo bi se, najviše sreće imaju porodilje iz Jagodine, gde dobijaju mesečno po 12.000 dinara do bebinog prvog rođendana. Ujedno, ovaj grad jedan je od retkih koji pomaže trudnice.

– Kod nas i nezaposlene trudnice mogu da računaju na podršku. Tako one od trećeg meseca trudnoće, pa do porođaja, dobijaju po 12.000 dinara. Recimo, u martu ove godine, tom sumom podržano je 175 trudnica i 430 porodilja koje nemaju radno mesto – kaže Dragana Simić iz Odeljenja za društvene delatnosti grada Jagodine.

U Beogradu trudnice ne ostvaruju pomenuta prava. Ali zato, kako kažu u Sekretarijatu za zdravstvenu zaštitu, godišnje u proseku oko 5.200 nezaposlenih porodilja dobije po 50.000 dinara. Ako je neka od njih postala majka blizanaca ili trojki, taj iznos se množi sa brojem novorođenčadi. Međutim, postoje i gradovi čija vlast nije predvidela pomoć ni porodiljama, a kamoli trudnicama. Upravo to je slučaj u Vranju.

Nepostojanje trajnog i sistemskog rešenja kada je reč o pomoći koju daju lokalne samouprave, glavni je problem koji navodi Dragana Soćanin, predsednica udruženja „Roditelj”. Ovoj organizaciji nezaposlene trudnice i porodilje najčešće se javljaju upravo da bi saznale na koju pomoć imaju pravo i kako mogu da je ostvare.

– Često nam kao razlog nezaposlenosti navode trudnoću. Nažalost, nisu retki ni primeri takozvane suptilne diskriminacije, odnosno interesovanje poslodavca o planovima zaposlenih kada je reč o zasnivanju porodice – navodi Dragana Soćanin.

U Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike saznajemo, poređenjem isplata roditeljskog dodatka (dobijaju sve porodilje) i broja isplata porodiljskog odsustva (primaju samo zaposlene porodilje) za prošli mesec, da u Srbiji živi oko 25.000 nezaposlenih porodilja. Ističući da je teška materijalna situacija izazvana svetskom finansijskom krizom zahvatila sve slojeve društva, u ovom ministarstvu kažu da ne postoji mogućnost da nezaposlene trudnice po osnovu drugog stanja, a mimo važećih propisa, ostvare posebna prava.

Na pomoć države jedino mogu da računaju samohrane i socijalno ugrožene majke, ali i porodilje koje preko Nacionalne službe za zapošljavanje primaju novčanu nadoknadu zbog gubitka posla. Kako saznajemo u ovoj službi, one imaju pravo da dobijaju tu pomoć sve do isteka porodiljskog. U tu svrhu je, kažu u Ministarstvu rada, tokom 2012. iz budžeta izdvojeno oko 40 miliona dinara. Upravo toliko je prošle godine koštala novčana nadoknada za 2.343 osobe koje su u proseku dobijale oko 20.000 dinara mesečno.

Nezaposlene trudnice i porodilje mogu ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje preko zaposlenog supruga, kažu u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Međutim, ako nisu udate i ne ostvaruju nikakve prihode i socijalno su ugrožene, takođe mogu dobiti zdravstvenu knjižicu – ali po posebnoj i složenoj proceduri.