IZDVOJENI OGLASI
 
PRAKSE NA FACEBOOK-u

Vision Final Conference

Vision  Final Conference je  poslednji u nizu od jedanaest edukativnih  seminara  u  okviru internacionalnog projekta Vision koji će biti održan od 9.  do 15.  oktobra u Kancelariji  za
mlade i saradnju sa udruženjima „Gnezdo“
pod  potkroviteljstvom  organizacije  ESTIEM  LG Beograd, sa Fakulteta organizacionih nauka.

Više od dvadeset godina projekat Vision omogućava studentima širom Evrope da se upoznaju sa temama iz industrijskog inženjerstva i menadžmenta putem interaktivnih  predavanja, studija slučaja i poseta kompanijama. Ove godine predavanja na temu “Materials Key Drivers for Innovation” su se održala u  gradovima poput Madrida, Istanbula, Geteborga, Dortmunda, Gdanjska, Ahenai ostalih.

Finalnoj  konferenciji  u  Beogradu  sa  podtemom „Obnovljivi  materijali“ će  prisustvovati participanti iz Italije ,Nemačke, Portugala kao i Turske.

Brojni mladi doktoranti, stručnjaci i profesori će održati interaktivna predavanja na ovu temu, a neki  od  njih su Vesna  Panić, Sanja  Šešlija, Milica  Spasojević,Lučić  Škorić i  Pavle Spasojević.

Predavanja će biti otvorena i  za  studente sa  fakulteta  Beogradskog univerziteta kao što su Mašinski, Rudarsko-geološki, Tehničko-metalurški i Građevinski fakultet i Fakultet organizacionih nauka.

Prijave će biti otvorene do 7. oktobra. Za više informacija obratite se na mail milos.novitovic@estiem.org ili zorana.savic@estiem.org